NRK Meny
Normal

Dekkspesialist toppar i Førde

Egil Jacobsen er dagleg leiar i tre selskap. Og tronar øvst på formuestoppen i Førde.

Jacobsen set som administrerande direktør i Førde Vulk, Førde Vulk Eigedom og Selvik AS, og er styreleiar i Vulk Vest.

Han har styreverv i ytterlegare fire verksemder, og eig 16 prosent i Lonevåg Beslagfabrikk på Osterøy. Ifølgje skattelistene frå i fjor har Jacobsen ei formue på 57 millionar kroner.

Neste person på lista er Oda Hjelmeland, med 53 millionar kroner. Hjelmeland eig 98 prosent i Fjordane Holding. Holdingselskapet har igjen dotterselskapa Frank Hjelmeland Bygg & Eigedom, Elvatun li og Førde Varehus.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Førde 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Egil Jacobsen

1952

6814

57.749.385

409.725

788.235

Oda Hjelmeland

1987

6809

53.924.981

956.472

866.770

Stig Sunde

1963

6814

43.644.052

454.803

654.995

Frank Magne Hjelmeland

1951

6802

41.631.484

443.273

591.840

Torill Jacobsen

1953

6814

35.786.146

319.344

493.872

Frode Geir Farsund

1958

6814

33.268.758

944.560

646.688

Helge Øvrelid

1959

6812

31.280.799

763.563

608.226

Arne Bjørnetun

1959

6814

30.496.333

3.340.299

1.828.000

Leif Odde Farsund

1959

6814

30.201.974

893.725

589.477

Tore Farsund

1965

6809

29.496.243

1.140.973

715.842

Tor Opseth

1962

6814

28.514.992

915.665

608.573

John Helge Lunde

1961

6814

28.001.771

1.216.821

713.315

Halvar Sunde

1961

6814

27.882.239

0

370.641

Leif Arne Åsen

1960

6812

27.134.766

516.392

518.382

Magne Sturle Hafstad

1958

6800

26.187.741

1.498.985

728.216

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.