Cruisenæringa på veg inn i Asia

Cruisenæringa også har tru på ein god sesong. Reiselivet har tru på nok ein rekordsesong. Så langt har ikkje cruisenæringa vore så tett på den asiatiske marknaden, men dei er på god veg. Reiarlaga set no inn skip i Asia for å lokke dei asiatiske turistane, fortel dagleg leiar i Geiranger Cruise Handling, Bjørg Næss.