Cruise-konsesjonar

SV vil ha eit konsesjonssystem for cruiseskip. Partiet føreslår å auksjonere vekk eit avgrensa tal konsesjonar kvart år slik at cruiseskipa må konkurrere om å vera miljøvenlege for å få koma inn til norske hamner.