Byggjer veg 300 mill. billegare

Utbetringa av E16 over Filefjell ser så langt ut til å koste 300 millionar kroner mindre enn det Statens vegvesen har budsjettert med, opplyser prosjektleiar Odd Erik Haugen. I alt er det bygt 40 kilometer ny veg, i tillegg til tunnelar, på strekninga mellom Borlaug og Valdres. Grunnen til det gode resultatet er at mindre uføresette utgifter.

E16 Filefjell.
Foto: Webkamera / Statens vegvesen