NRK Meny

Brukar minst på kultur

Selje og Gaular kommunar brukar minst pengar i landet på kultur. Det viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå. Medan kommunane i snitt brukar 2.148 kroner per innbyggjar på kultur i fjor, brukte Selje minst knapt 300 kroner. Bykle i Aust-Agder og Modalen i Hordaland brukte suverent mest, med høvesvis 18.400 og 15.100 kroner.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.