NRK Meny

Bråtebrann kom ut av kontroll

Brannvesenet i Dale rykka i ettermiddag ut etter at ein bråtebrann kom ut av kontroll bak idrettshallen i Dale. Etter knappe halvtimen hadde brannvesenet kontroll og fekk sløkt brannen. Politiet oppmodar dei som skal brenne bråte om å vurdere forholda nøye og ha naudsynt og tilstrekkeleg sløkkeutstyr tilgjengeleg på staden. Frå og med 15. april skal brannsjefen i kommunen kontaktast for å innhente løyve.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.