NRK Meny

Bønder skal få betre rådgjeving

Bøndene skal få eit betre rådgivingstilbod når landbruksrådgjevinga på Vestlandet no slår seg saman, det skriv Fjordingen. Norsk Landbruksrådgiving sine avdelingar på Sunnmøre, i Sogn og Fjordane og Hordaland og Norsk Fruktrådgiving Hardanger er blitt ei eining. Ingen tilsette blir sagt opp som følgje av samanslåinga og verksemda skal driftast frå dei kontora som er i dag.