NRK Meny

Blir ikkje sak for politikarane no

Kravet om ei folkerøysting om Sogndalspakken kjem ikkje opp i kommunestyret i Sogndal i dag. Rådmann Jostein Aanestad seier saka skal gjennom ei ordinær sakshandsaming før den blir lagt fram for politikarane. Initiativtakar til kravet om folkerøysting, fylkesleiar Øyvind Nondal i Piratpartiet, meiner saka må handsamast no fordi dette er del av ein planprosess etter plan- og bygningslova. Rådmannen avviser dette. Saka vil truleg komme opp i første kommunestyremøte neste år.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.