NRK Meny

Blir direktør for Fredskorpset

Jan Olav Baarøy er i Kongen i stadsråd i dag utnemnd til ny direktør for Fredskorpset som neste år blir flytta til Førde. Baarøy som i dag er utanlandssjef i Kirkens Nødhjelp, er av Utanriksdepartementet tilsett i ei åremålsstilling på fire år. Fredskorpset jobbar med på utveksling gjennom institusjonar og bedrifter i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Dei om lag 40 statlege arbeidsplassane vart i haust vedtekne flytta frå Oslo til Førde.

Jan Olav Baarøy
Foto: Fredskorpset
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.