NRK Meny
Normal

Bioforsk kan bli lagt ned

Vestlandsbøndene kan miste ein viktig rådgjevar – etter 76 år går det nemleg mot slutten for forskingsstasjonen Bioforsk Vest i Fjaler.

Etter 76 år går det mot slutten for forskingsstasjonen Bioforsk Vest i Fjaler i Sogn og Fjordane. Styret har valt å leggje ned forsøksgarden. Dermed forsvinn forsking som er viktig for vestlandsbøndene - meinar forskarane sjølve.

SNART HISTORIE: Forskingsstasjonen i Fjaler kan snart vere historie. (Foto/redigering: Stine Kyrkjebø Johansen)

Det er styret i forskingsstasjonen Bioforsk som har valt å legge ned forsøksgarden i Fjaler og flytte all aktiviteten til Jæren og Trøndelag.

Dermed forsvinn forsking som er viktig for vestlandsbøndene meiner forskarane sjølve.

– Vi har eit jordsmonn som er rikt på organisk materiale, det held på vatnet, er vanskeleg å drenere og er utsett for jordpakking. Så dermed er det ei problemstilling som er viktig å forske på med det klimaet vi har på Vestlandet, seier forskar Synnøve Rivedal ved Bioforsk Vest.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.