NRK Meny

Bil utfor vegen

På Hemsedalsfjellet har ein bil køyrt av vegen ved Storeskarvatnet i Hemsedal. Det skal vere mogleg å passere, melder vegvesenet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.