NRK Meny

Bil har køyrt i Jølstravatnet

Ein bil har køyrt i Jølstravatnet. Uhellet har skjedd på fylkesveg 451, på sørsida av vatnet. Det var to personar i bilen, og begge har kome seg ut, melder politiet på Twitter.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.