NRK Meny
Normal

Ber om fire veker varetekt for irakar

Fjordane tingrett tek i føremiddag stilling til om mannen som måndag knivstakk ein syrar i 20-åra i Høyanger skal varetektsfengslast eller ikkje.

Åstaden i Høyanger

ÅSTAD: Knivstikkinga måndag fann stad i Sandvika utanfor Høyanger.

Foto: Arve Ullebø

– Slik saka står no har me valt å sikte mannen for grov kroppsskade med kniv. Han er ikkje sikta for drapsforsøk, men siktinga kan bli utvida, opplyser politiadvokat Erling Melvær til NRK.

Asylsøkaren i 30-åra frå Irak har vedgått at det har vore ein knivepisode, men hevdar i avhøyr at det ikkje var meininga å skade syraren. Mannen har også forklart seg om det han meiner er bakgrunnen for konflikten med fornærma, men Melvær vil ikkje seie noko no om kva mannen har fortalt.

– Men han har ikkje forklart seg slik at det frå hans måte kan leggjast til grunn noko drapshensikt, seier Melvær.

Ber om varetekt

– Kva vil politiet be om i dag?

– Vi vil be om varetektsfengsling i fire veker med grunnlag i bevis og unndragingsfare, samt gjentakingsfare. Bakgrunnen er opplysningar om sikta sin person. I tillegg har politiet fått opplysningar om at mannen skal ha trekt kniv tidlegare, seier Melvær.

Politiet har ingen opplysningar om at mannen er tidlegare straffa i Norge eller i utlandet.

Mannen skal ha påført syraren minst fire stikkskadar.

– Det er ikkje tvil om at stikkskade med kniv kan føre til dødsskade, seier Melvær.

Ber om lauslatelse

Erik Slotterøy er forsvarar for mannen. Han seier at klienten krev å bli sett fri.

– Han er avventande til skuldspørsmålet. Utover det ynskjer eg ikkje å kommentere forholdet, utover at mannen er usamd i at valden skjedde uprovosert, seier Slotterøy.

Asylsøkaren i 30-åra har sete fleire timar i avhøyr og skal ha vore samarbeidsvillig overfor politiet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.