NRK Meny

Ber Helseministeren gripe inn

Sjukehusaksjonen i Nordfjord meiner den pågåande konflikten mellom tilsette og styre i Helse Førde vil gå ut over pasientane. Det kjem fram i ei pressemelding som er sendt ut i dag. Sjukehusaksjonen ber no helseministeren setje inn konfliktløysingskompetanse for å løyse konflikten i Helse Førde, for å sikre pasientane på vestlandet trygg helsehjelp.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.