NRK Meny
Normal

Begge funne døde i raset

Dei to personane som var meldt sakna etter raset i Balestrand er no funne.

Ved 19-tida tysdag kveld fekk politiet melding frå Kystvakta om at person nummer to var funnen i Sognefjorden.

– Kystvakta fann personen i nærleiken av Balestrand. Dette har vi nettopp fått stadfesta, seier lensmann Atle Førde ved Høyanger og Balestrand lensmannskontor ved 19-tida.

Politiet har i kveld gått ut med namna på dei to som var meldt sakna etter raset; Eva Anna Christa Fleming (55) og Jon Lerheim (60). Ingen av dei to som er funne omkomne er identifiserte.

Vanskelege leiteforhold

Ved 20.20-tida måndag kveld fekk politiet i Sogn og Fjordane melding om at eit ras hadde gjort store skader ved Flesje i Balestrand. Det gjekk ikkje lang tid før dei kunne konstatere at eit bustadhus var knust av det store raset, og jamna med jorda.

Eit sambuarpar i 50-åra var meldt sakna, og ein større leiteaksjon vart sett i gang. Stor rasfare i området har gjort redningsarbeidet svært vanskeleg.

Den første personen vart funnen ved 12.40-tida i dag. Røde Kors fann vedkommande omlag 300 meter frå huset som vart knust av eit større snøras måndag kveld.

NETT-TV: Her stod huset

Video Her sto huset som ble tatt av raset

NETT-TV: Her stod huset som ble tatt av raset.

Store øydeleggingar

Kystvaktskipet «Andenæs» har hatt dykkarar i sjøen i dag, utan å ha gjere funn. Rasområdet har sett ut som ei slagmark, og naturkreftene har gjort store øydeleggingar. I fjorden har det flåte plank og restar etter det som var heimen til sambuarparet.

Og rett før klokka 19.00 tysdag kveld kunne lensmannen i Balestrand stadfeste at den andre sakna personen også var funnen.

– Det er grunn til å tru at dette er den andre sakna personen som vi har leita etter, seier Førde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.