NRK Meny

Avviser innbyggarinitiativ

Raudt sin underskriftaksjon i Vågsøy er avvist. Partiet hadde samla inn underskrifter for å få ei folkerøysting om kommunereformen. Fleire fryktar at lokalpolitikarane ser vekk frå folkemeininga i saka om samanslåing om Kinn kommune. Eit klart fleirtal av innbyggarane er mot samanslåing i fylgje innbyggarhøyringa. Ordføraren grunngjev avslaget med at kommunen alt har gjort vedtak om å berre ha innbyggarhøyring.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.