NRK Meny

Avviser innbyggarinitiativ

Raudt sin underskriftaksjon i Vågsøy er avvist. Partiet hadde samla inn underskrifter for å få ei folkerøysting om kommunereformen. Fleire fryktar at lokalpolitikarane ser vekk frå folkemeininga i saka om samanslåing om Kinn kommune. Eit klart fleirtal av innbyggarane er mot samanslåing i fylgje innbyggarhøyringa. Ordføraren grunngjev avslaget med at kommunen alt har gjort vedtak om å berre ha innbyggarhøyring.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.