Åtvarar mot glatt veg

Ein tipsar oppmodar trafikantar til å køyre forsiktig på fylkesveg 152. Det gjeld særleg utanfor Fjærlandstunnelen på Fjærlandsida. Det er snakk om store temperaturskifte på kort avstand, slik at ein bør vera på vakt.