NRK Meny

Askvoll blant dei verste

Ambulansane i Askvoll kommune er blant dei med dårlegast responstid i Sogn og Fjordane, det skriv avisa Firda i dag. Mange innbyggjarar i øykommunen har reagert negativt på at Helse Førde har planar om skrote ambulansen i Askvoll, og i staden satse på ein felles ambulansebåt med Solund. No syner ein tabell som Helse Vest har utarbeida, at berre to kommunar i fylket har dårlegare responstid enn Askvoll, og at kommunen ligg langt bak dei nasjonale måla. Helse Førde meiner at det kjem til å betre seg med den nye ambulansebåten, men på folkemøte på øyane i Værlandet og Bulandet har øyfolket vore skeptiske til det.

Ambulansebåt Askvoll
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.