NRK Meny

Ampert om eigedomsskatt

Sentrale næringslivsaktørar i Stryn har stengt ute takseringsverksemda Industritaksering AS som skal hente inn opplysningar til ny eigedomsskatt. Det melder Fjordingen. Næringslivet reagerer ifølgje avisa på omfanget av informasjon dei skal gje frå seg om maskiner og driftsutstyr som dei meiner ikkje er relevant som grunnlag for eigedomsskatt. Ordførar Sven Flo (H) lovar at kommunen skal finne ei fornuftig løysing på usemja.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.