'Lommemannen' tilstår

Bergensaren som politiet meiner er "lommemannen" tilstår at han står bak overgrep mot små gutar.

Lommemannen

Lommemannen

Foto: Novemberfilm as / NRK

Med Tor Erling Staff som forsvarar, vedgjekk ikkje 56-åringen noko som helst avhøyr til politiet.

Var i Sogn og Fjordane

Etter å ha teia i fire månadar, tok bergensaren lauvet frå munnen då han engasjerte Gunhild Lerum som advokat. Politiet mistenkjer han for å stå bak kring 160 overgrep over heile landet i løpet av 30 år. Mellom anna i Skjolden, Høyanger og Førde.

- Han erkjenner å ha hatt noko å gjere med under halva av dei 26 forholda han no er sikta for. Han forstår alvoret i situasjonen, og har sagt seg villig til å samarbeide med politiet, seier Lærum til VG etter eit fem timar langt avhøyr på 16. mai.

- Avskyelege overgrep

Mannen skal ha forklara seg om overgrep i perioden 2003 til 2006. Han skal ha forklart overgrepa med at det var ein måte å flykte frå seg sjølv på. Den sikta har førebels ikkje teke stilling til straffskuld.

– Han fordømmer sine eigne handlingar og meiner dei er avskyelege. Mange av tankane i fengselet går til barna han har påført skade, fortel advokaten i følgje avisa.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.