NRK Meny
Normal

«Kjerringa» mot straumen i oljesektoren

Medan mange verksemder i oljesektoren seier opp folk i hundretal må dei tilsette på LMI i Gaupne jobbe overtid for å nå over alt dei har å gjere.

Geir Øren

– HELDIGE OG FLINKE: Dagleg leiar Geir Øren i LMI har fulle ordrebøker.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Dagleg leiar Geir Øren kan gle seg over at dei 48 tilsette har nok å henge fingrane i, trass i at det er labre tider i norsk oljeindustri.

– Vi har det travelt for tida, vi har utfordringar med å levere i tide alt vi har teke på oss. Dei tilsette har stått på veldig i haust. Ein stor ordre gjekk nett til Egypt, og no held vi på med eit anna stort prosjekt for Shell. Det skal til Mexicogolfen.

Oppdraget for Shell skal vere fullført i mars 2017. Det er ein pumpestasjon som skal stå på 3000 meters djup.

Øren seier at dei har treft godt på dei jobbane dei har bygg på.

– For jobbar finst det, trass i dei dårlege tidene i oljenæringa. Vi har vore både heldige og flinke. Det syner seg at kvalitet løner seg over tid.

Røyrmodul frå LMI i Gaupne til Egypt

TIL EGYPT: Denne røyrmodulen er no send frå Gaupne via Bergen til Egypt

Foto: LMI

– Det ser veldig lyst ut

For LMI (Luster Mekaniske Industri) i Gaupne ser det lyst ut framover også. Øren fortel om store kontraktar som dei enno ikkje har teke til på.

– Neste år skal vi til på stor kontrakt for eit australsk oljeselskap. Vi skal levere for første gong til eit felt som heiter Greater Enfields. Det blir avslutta tidleg i 2018. I tillegg jobbar vi med å få i hamn fleire nye kontraktar, så det ser veldig lyst ut. Det er skikkeleg kjekt.

Øren seier at dei i periodar kunne ha trengt fleire tilsette enn dei 48 dei har.

– Men dei tilsette står på og jobbar overtid for å få prosjekta i hamn, så vi har greidd oss med dei vi har.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.