– Vil aldri få sikkert svar på brannårsaka

Brannen i heradshuset i Gloppen starta i det elektriske anlegget i taket. Det er klart etter at teknikarar har undersøkt brannstaden.

Klokketårnet etter brannen i Heradshuset på Sandane

BRANNEN I HERADSHUSET: Politiet er no ferdige med etterforskinga av brannen i heradshuset i Gloppen

Foto: Aadne Gloppestad / Firda Tidend

– Det næraste vi kjem ei årsak er at det starta i kommunestyresalen, og at det starta i taket, seier lensmann Nils Ove Roset.

Natt til 11. august byrja det å brenne i kommunehuset, Då flammane fekk tak i tredje etasje gjekk kommunestyresalen tapt, og store delar av bygget har fått omfattande vass- og røykskadar.

Det vil ta minst eit år før alle tilsette får tilbake kontorplassane sine i bygget.

– Vi veit at årsaka skuldast det elektriske, men får nok aldri svar på nøyaktig kva som utløyste brannen, seier Roset.