NRK Meny

– Vi må først få oversyn

– Det er for tidleg å diskutere løyvingar til permanente sikringstiltak etter storflaumane på Vestlandet siste tida, seier olje- og energiminister Tord Lien. Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete har etterlyst meir pengar til NVE slik at dei kan gjennomføre tiltak som kan hindre flaum i framtida, men Lien peikar på at ein først må få oversyn over skadeomfang og hindre at nye skader oppstår.

GILGAMESH - Kongen som nekta å døy
"Parkslirekne er ein plagsam vekst".
Detaljane skal finpussast