NRK Meny

– Vel yrkesfag

Det er oppmodinga til 10.-klassingane frå Nils Petter Støyva, som er distriktssekretær og nestleiar i fagopplæringsnemnda. 1. mars er fristen for å søke om vidaregåande skule til neste år for 10.-klassingane. Støyva skriv at det er stort behov for faglærte innanfor fleire område som til dømes bygg- og anlegg, elektrofag, matfag og helsefag.

Vegopning på Bergum i Førde kommune