NRK Meny
Normal

– Posttilbodet blir dyrare og dårlegare

Tillitsvalde trur distrikta blir taparane etter at Venstre sikra fleirtal for nytt postdirektiv frå EU.

Postmann Hans-Petter Gilleshammer

RASAR: Postmann Hans-Petter Gilleshammer fryktar fri konkurranse vil presse prisane på posttilbodet opp i distrikta.

Foto: Asgeir Reksnes / NRK

Postmann Hans-Petter Gilleshammer er tillitsvald for dei postilsette i Nordfjord og kjempar mot EU sitt postdirektiv. Frykta er at fri konkurranse vil presse prisane oppover i ulønsame område i distrikta.

– Det er ikkje berre dei tilsette vi tenkjer på, vi vil at bedriftene i Distrikts-Norge skal ha eit tilbod på lik linje med det i byane, seier han.

– Viktig med lik porto

Lenge har det vore konkurranse i Norge om å frakte brev og pakkar ned til 50 gram. Men med postdirektivet blir det konkurranse om all brevpost.

Stoltenberg-regjeringa nekta å innføre direktivet, men no garanterer Venstre politisk fleirtal for at Postdirektivet blir innført i Norge.

Sveinung Rotevatn

FOR KONKURRANSE: Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) meiner det ikkje er nokon grunn til å frykte den nye postlova.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn ynskjer konkurransen velkomen, på visse vilkår.

– Det har viktig for oss å sørgje for at vi får laurdagsombering av aviser og lik porto over heile landet. Det får vi, og då er Venstre klare til å stemme for, seier han.

Meiner Venstre skuffar

Nestleiar i Postkom for vestlandet, Terje Nordgulen, meiner Venstre sviktar både miljøet og distrikta.

– Eg er skuffa over Venstre i denne saka, seier han.

Rotevatn står fast på at det nye direktivet gjev kvart land fleksibilitet til å sikre eit godt posttilbod til innbyggjarane.

– Det er absolutt ingen grunn til å frykte den nye postlova. Den vil gje eit betre, ikkje eit dårlegare tilbod, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.