NRK Meny

– Fjord1-salet i juridisk gråsone:

Det er konklusjonen til Fjord1-medeigar Havila sitt advokatfirma Wikborg Rein, skriv Firda. Fylkeskommunen er hovudeigar av Fjord1 og dei ønskjer å selje aksjane sine til Torghatten. Havilafjord meiner på si side at dette er brot på forkjøpsretten deira. Advokatfirmaet deira meiner det er i ei juridisk gråsone å skulle selje aksjane i Holding-selskapet som held Fjord1-aksjane til Fylkeskommunen, for å omgå forkjøpsretten. Fylkesrådmann Tore Eriksen meiner dei ikkje har noko rettsleg å frykte, skriv Firda.