NRK Meny
Normal

– Få tilbake den driftssikre ferja MF Lote

I den siste tida har ferjesambandet på E39 Anda-Lote vore prega av lange køar og ferje ute av drift. – Hent tilbake den driftssikre ferja MF Lote, seier ordførar.

MF Lote til kai på Lote

MF LOTE: Alfred Bjørlo, ordføraren i Eid vil ha tilbake MF Lote som han meiner er ei driftssikker ferje.

Foto: Steinar Lote / NRK

– Dette er uhaldbart og ein kan ikkje ha det på denne måten. Det går ut over næringsliv, jobb-pendlarar og reiselivet i heile regionen, seier Alfred Bjørlo, ordførarar i Eid kommune.

Sommaren har vore prega av ferjeproblem på strekninga Anda-Lote på E39. I tillegg er det ferjefrie alternativet over Utvikfjellet på fylkesveg 60 mellom Byrkjelo og Utvik stengt.

Over Utvikfjellet på Fv 60 passerte det i gjennomsnitt litt under 1200 køyretøy i døgnet i 2016, i juli månad var trafikken størst med 2153 køyretøy, ifølgje trafikkdata frå Statens vegvesen.

Har ei løysing

Alfred Bjørlo ved Firda kaserne på Nordfjoreid

Alfred Bjørlo, ordførar i Eid.

Foto: Privat

Ordføraren meiner det berre er ei løysing.

– Hent heim ferja MF Lote. Denne gjekk på strekninga Lote-Anda fram til ho vart fjerna og flytta over til å vere ferje nummer fire på sambandet Molde–Vestnes i 2015.

– MF Lote er ei stabil ferje med stor kapasitet. Det må no i ein periode framover vere mogeleg å klare seg med tre ferjer pluss ei reserveferje på strekninga Molde-Vestnes.

MF Lote er ikkje eit alternativ

Tor Kristoffersen, regionsleiar i Fjord1 fortel at ferja MF Lote er låst i ei kontrakt. Det er ikkje aktuelt å flytte på den.

– Kvifor denne diskusjonen kjem opp igjen no har eg vanskeleg for å skjøne. Dette er ein diskusjon som har halde på over ei tid og var spesielt aktuell i tidsrommet rundt nyttårsskiftet. Då hadde vi ein runde med ordførarane i området, fortel han.

Tor Kristoffersen, Fjord1

INNSTILT GRUNNA FORUREINING: Tor Kristoffersen skjønar ikkje kvifor denne diskusjonen blir tatt opp igjen. Innstillingane har vore knytt til forureina sjø og mannskapet på ferjene har jobba på spreng.

Foto: Fjord1

I samband med stenginga av Utvikfjellet henta dei inn folk frå ferie og i løpet av eit døgn hadde dei bemanna opp ei ferje som dei kunne setje inn.

– At vi klarte å gjere det i det heile i den mest stressa perioden vår gjorde at vi unngjekk ei kjempe stor utfordring med omsyn til trafikken på Anda-Lote.

Innstillingar grunna forureina sjø

– Den ferja som har gått på Anda-Lote no, MF Årdal, har gått på sambandet sidan slutten av mars utan innstilte avgangar. Innstillingane i sommar har vore knytt til urein sjø ifølgje av flommen i Utvik.

Han seier det er feil å framstille saka som at hovudferja er ute og sambandet innstilt. Den kontraktfesta ferja har gått som den skal.

– Hadde du bytta ut MF Årdal med MF Lote hadde det ikkje påverka trafikken på sambandet.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.