NRK Meny
Normal

– Det neste bør bli UNESCO-status

LÆRDAL (NRK) Kongevegen over Filefjell har fått den høgste prisen den kan få i Europa. No må det neste steget bli verdsarvstatus.

Kongevegen over Filefjell

VINDHELLA: «Kongevegen over Filefjell» har fått internasjonal storpris.

Foto: Sverre Hjørnevik

Det meiner ordførar Jan Geir Solheim i Lærdal.

– Kongevegen fortener UNESCO-status. Det er det neste vi bør få på plass, seier han.

I dag vart det kjent at Kongevegen over Filefjell får ein av EU-kommisjonen sine «Europa Nostra» prisar.

Det gamle vegminnet frå 1790-åra fekk tildelt EU-kommisjonen sin kulturminnepris i kategorien «bevaring».

Tidlegare har prisen gått til kjende kulturminne som Stonehenge i England, romerske teater i Italia, kjente katedralar og greske palass.

Kongevegen over Filefjell har fått EU sin kulturminnepris - Europa Nostra pris.
  

GLAD: Sjå innslaget frå Vestlandsrevyen.

Skåla i saft

Dei skåla difor i lokalprodusert bringebærsaft i Lærdal i dag, etter at nyhendet vart sleppt under eit pressemøte i Brussel klokka 12.00 CET.

– I internasjonal samanheng er vel dette det høgaste vi kan nå, i alle fall i Europa. Då vil eg kalle det kulturprisens Oscar, seier ordførar Jan Geir Solheim.

I 2009 starta Statens vegvesen saman med samarbeidspartnarar eit prosjekt for å reetablere vegstrekninga mellom Lærdalsøyri og Valdres som ein kulturhistorisk vandreveg.

Same året løyvde Statens vegvesen 15 millionar til arbeidet.

Vegen vart restaurert og forfallet vart stogga. I 2015 fekk kongevegen «Vakre vegars pris». Og i august i fjor vart den opna av vegdirektør Terje Gustavsen.

– Jobben byrjar no

Men arbeidet med å ta vare på dei historiske vegstrekningane i Lærdal har vart i over 40 år.

Ein av dei som har vore med lenge er lokalhistorikar Kåre Hovland. Det er no, etter restaurering og høgthengjande internasjonal pris, at jobben byrjar, meiner lokalhistorikaren.

– Vi er veldig kry av denne vegen i kommunen. Men dette forpliktar. Prisen må følgast opp, seier Hovland.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.