– Bør lytte meir


– Helsevesenet må bli flinkare til å lytte til pasientane, seier pasientombod Lisa Førde Refsnes i Sogn og Fjordane. Denne veka presenterte ho årsrapporten sin. Der har ho blant anna skrive om eit uttrykk frå Sunnfjord der det heiter «ete fyrst» til eit uttrykk som ho meiner passar betre for helsevesenet, «lytte fyrst»".

Pasient- og brukarombod Lisa Førde Refsnes
Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK