NRK Meny

– Aktuelle planar for Vik Fengsel

Justispolitisk talsperson Ulf Leirstein (Frp) meiner Vik Fengsel sine planar om å utvide med 30 nye soningsplassar er spennande. Leirstein vitja torsdag fengselet. – Fengselet treng 42 millionar, og dersom det ikkje kjem på statsbudsjettet må vi sjå om vi ikkje kan finne pengane andre stader, seier Leirstein.

Ulf Leirstein, Frp
Foto: Aas, Erlend / NTB Scanpix
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.