– Aktuelle planar for Vik Fengsel

Justispolitisk talsperson Ulf Leirstein (Frp) meiner Vik Fengsel sine planar om å utvide med 30 nye soningsplassar er spennande. Leirstein vitja torsdag fengselet. – Fengselet treng 42 millionar, og dersom det ikkje kjem på statsbudsjettet må vi sjå om vi ikkje kan finne pengane andre stader, seier Leirstein.

Ulf Leirstein, Frp
Foto: Aas, Erlend / NTB Scanpix