80 km/t i 50-sone

Ein bilførar vart teken i 80 kilometer i timen i 50-sone i Stryn i dag. Det førde til at førarkortet vart inndrege, og føraren vart meld til politiet. I tilllegg fekk sju andre bilførarar forenkla førelegg for midre fartsoverskridingar. Politiet delte og ut tre førelegg for ulovleg bruk av mobiltelefon og tre gebyr for manglande bruk av bilbelte.

Vegopning på Bergum i Førde kommune