NRK Meny

5,7 millionar til trafikktryggleik

Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedteke å løyve fem millionar til trafikktryggingstiltak i kommunane i 2016. Askvoll, Førde og Flora får størst tilskot. I tillegg er det løyvd 700.000 kroner til fylkeskommunale trafikktryggingstiltak i 2016. Her er det Trygg Trafikk, Langeland Ski- og fritidssenter og Sogn og Fjordane fotballkrets som får mest.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.