NRK Meny

500 kroner for kvar fisk

Firda sjøfarmer lovar 500 kroner i betaling for kvar laks som stammar frå anlegget deira og som blir fiska opp i sju elvar i fylket. Skjellprøver må stadfeste at fisken stammar frå anlegget, der 3741 laks rømde i oktober. Elvane det gjeld er Gaula, Nausta, Oselvvassdraget, Storeelva i Dale, Eidselva og Jølstra. I ei pressemelding skriv selskapet at dei også vil gje elveeigarlaga i Nausta og Gaula 10 000 kroner kvar som kompensasjon for gjenfangstfiske.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.