NRK Meny

40 misser jobben i Nordfjord bygg

Måløyverksemda har slått seg sjølv konkurs, og 40 tilsette må sjå seg om etter anna arbeid, skriv Fjordenes Tidende. 20 av dei tilsette er i Vågsøy, medan dei andre jobbar på prosjekt rundt om i landet. Det er førebels uklart kva prosjekt som blir råka av konkursen, og kor mykje pengar verksemda har uteståande, seier eigar og dagleg leiar, Bjørnar Gangsøy.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.