NRK Meny
Normal

40 gjekk for fridom i Førde i dag

FØRDE (NRK): I 269 byar over heile verda gjekk folk for fridom i dag. Målet er å førebygge menneskehandel og skape medviten rundt temaet.

Walk For Freedom

STILLE: Kirsti Hellesøy leier det stille toget gjennom Førde.

Foto: Marte Iren Trøen / NRK

– Mange trur at slaveriet endte med frigjeringa i Amerika for mange år sidan, men det vi veit er at det i dag finnes meir slaver enn det nokon gong har gjort, seier Kirsti Hellesøy.

Ho jobbar som frivillig i organisasjonen A21, og arrangerer Walk for Freedom i Førde. Det dei ønska å oppnå med å gå i dag, er å auke medvitet rundt menneskehandel.

– Kvart 30. sekund blir eit nytt menneske offer for menneskehandel. Det er viktig å sette fokus på dette, seier Kirsti Hellesøy.

Kirsti Hellesøy

IKKJE TIL SALS: Kirsti Hellesøy er frivillig og arrangerer Walk For Freedom gjennom byen i Førde.

Foto: Marte Iren Trøen / NRK

Gjekk med teip framfor munnen

Dei fleste som deltok var studentar ved United World College i Fjaler. Dei gjekk i stillheit med svarte klede og teip framfor munnen frå elvetorget, til NRK-bygget, rådhuset og tilbake.

Det er tredje gong A21 arrangerer markeringa, og 269 byar over heile verda var med i år. Men det er fyrste gong ein går for fridom i Førde.

I Førde gjekk dei for fridom i dag. A21 ønsker å sette fokus på menneskehandel.

GJEKK FOR FRIDOM: Med teip framfor munnen og skilt gjekk dei 40 oppmøtte gjennom gatene i Førde. Målet er å skape medvite om moderne slaveri.

27 millionar menneske er offer for menneskehandel

– Det er 27 millionar menneske som er offer for menneskehandel i dag. Vi veit at det er om lag 300 offer i Noreg som sel seksuelle tenester. Vi ønsker å skape medvit rundt at slaveriet ikkje er over, seier Kirsti Hellesøy.

– Det er ikkje mange nok som veit om at dette er eit aukande problem, seier Elodie Ithier som er elev ved United World College i Fjaler.

To elevar frå UWC

ENGASJERTE: Elodie Ithier og Tess Luttikhuis er studentar ved UWC i Fjaler, og gjekk for fridom i Førde.

Foto: Marte Iren Trøen / NRK

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.