NRK Meny
Normal

- Vi har tilbod til valdtekne

- Ikkje så gale som ein kan få inntrykk av.

Førde sentralsjukehus
Foto: Øystein Tveiten

Vil ha valdtektskoffert

- Vi treng ikkje valdtektsmottak  

- Vi har ikkje eit formelt valdtektsmottak, men vi har eit opplegg likevel. Her i Sogn og Fjordane har me delt det opp slik at den akutte fasen blir ivareteken ved sentralsjukehuset i Førde. Det vil seie at alle kvinner som har vorte utsette for overgrep kan kome til kvinneklinikken i Førde og den er open 24 timar i døgeret, seier avdelingssjef Agnete Dissing Sættem ved Kvinneklinikken i Førde.

Ikkje døgnopen legevakt

Den vidare oppfølgjinga er det kommunane som skal ta seg av. Kommunelege Jan Helge Dale i Flora har fått pengar frå staten for å gje eit tilbod til valdtekne i fylket.

- Det som er problemet er at slik det er lagt opp nasjonalt skal det knytast opp mot ei døgnbemanna legevakt, men slike har me ikkje i Sogn og Fjordane. Difor søkte eg om å få ein del midlar for å gjere det noko betre i påvente av at me kan få ei døgnbemanna legevakt her også, seier Dale.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.