NRK Meny
Normal

- Blir blenda av kraftpengar

Kraftkommunar lar seg blende av å få nokre millionar kroner i kassen. Det seier statsvitar Frank Aarebrot.

Kraftlinjer
Foto: Rainer Prang / NRK

Han meiner kommunane må setje krav til kraftutbyggjarane, slik at framtida i distriktsnorge blir sikra:

- Det er veldig viktig å vere tøff, og få mest mogleg ut av utbyggjar, seier han.

- Krev meir

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Og det får ikkje vestlendingane til, ifølgje Aarebrot. Austlendingane er mykje meir interesserte i å byggje ut vindkraft i Sogn og Fjordane enn kva dei lokale selskapa er, skriv avisa Firda.

Og når kraftutbyggjarar kjem over fjellet for å finne godt eigna kraftområde, viser kommunar i vest seg fram som elendige forhandlarar, meiner Aarebrot:

- Det er dumt av eit kommunestyre og vere så besnert, at dei får nokre ekstra pengar i kassen, viss all straumen går ut av kommunen. Dei burde krevje noko meir enn berre kraftverket.

Kan halde på ungdomen

For å få verdiar til bygda bør kommunane setje krav om at dei skal ha igjen arbeidsplassar for ei utbygging. Og då er berre kompetansearbeidsplassar godt nok.

- Då vil ein oppnå mykje meir, og ein vil auke sannsynlegheita for at ein greier å skaffe ungdommen jobb i bygda i samsvar med den utdanninga dei har skaffa seg utanfor bygda, seier Aarebrot.

Aarebrot viser til Høyanger og Årdal, der utbygging av vasskrafta førte til mange arbeidsplassar i aluminiumsindustrien. Den gongen var linenettet avgrensa, og industrien måtte byggjast opp i nærleiken av kraftverket.

- Bli som Årdal

No er linenettet betre, og dermed blir hovudkontoret ofte lagt til meir sentrale strøk. Men slike kontor kan like gjerne liggje i Sogn og Fjordane.

- Dei nye vindkraftkommunane må lære av det, og prøve å bli små "årdalar".

For så lengje kommunane ikkje tenkjer på framtida, men blir blenda av millionane dei får inn når dei sel krafta si, er det lite håp for kommunen:

- Du kan få så mykje kommunepengar du vil i kommunekassen, viss ikkje du snur utflyttingstrenden. Det hjelper jo ikkje om dei siste fem ugifte ungkarane i ein liten bygd på Vestlandet er milliardærar fordi kommunekassen er full av kraftpengar. Du må sørgje for å få kompetansearbeidsplassar i tillegg til kraftpengane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.