- Blir blenda av kraftpengar

Kraftkommunar lar seg blende av å få nokre millionar kroner i kassen. Det seier statsvitar Frank Aarebrot.

Kraftlinjer
Foto: Rainer Prang / NRK

Han meiner kommunane må setje krav til kraftutbyggjarane, slik at framtida i distriktsnorge blir sikra:

- Det er veldig viktig å vere tøff, og få mest mogleg ut av utbyggjar, seier han.

- Krev meir

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Og det får ikkje vestlendingane til, ifølgje Aarebrot. Austlendingane er mykje meir interesserte i å byggje ut vindkraft i Sogn og Fjordane enn kva dei lokale selskapa er, skriv avisa Firda.

Og når kraftutbyggjarar kjem over fjellet for å finne godt eigna kraftområde, viser kommunar i vest seg fram som elendige forhandlarar, meiner Aarebrot:

- Det er dumt av eit kommunestyre og vere så besnert, at dei får nokre ekstra pengar i kassen, viss all straumen går ut av kommunen. Dei burde krevje noko meir enn berre kraftverket.

Kan halde på ungdomen

For å få verdiar til bygda bør kommunane setje krav om at dei skal ha igjen arbeidsplassar for ei utbygging. Og då er berre kompetansearbeidsplassar godt nok.

- Då vil ein oppnå mykje meir, og ein vil auke sannsynlegheita for at ein greier å skaffe ungdommen jobb i bygda i samsvar med den utdanninga dei har skaffa seg utanfor bygda, seier Aarebrot.

Aarebrot viser til Høyanger og Årdal, der utbygging av vasskrafta førte til mange arbeidsplassar i aluminiumsindustrien. Den gongen var linenettet avgrensa, og industrien måtte byggjast opp i nærleiken av kraftverket.

- Bli som Årdal

No er linenettet betre, og dermed blir hovudkontoret ofte lagt til meir sentrale strøk. Men slike kontor kan like gjerne liggje i Sogn og Fjordane.

- Dei nye vindkraftkommunane må lære av det, og prøve å bli små "årdalar".

For så lengje kommunane ikkje tenkjer på framtida, men blir blenda av millionane dei får inn når dei sel krafta si, er det lite håp for kommunen:

- Du kan få så mykje kommunepengar du vil i kommunekassen, viss ikkje du snur utflyttingstrenden. Det hjelper jo ikkje om dei siste fem ugifte ungkarane i ein liten bygd på Vestlandet er milliardærar fordi kommunekassen er full av kraftpengar. Du må sørgje for å få kompetansearbeidsplassar i tillegg til kraftpengane.