Tariffer og honorarer

Hvor mye skal musikere som leies inn til en produksjon få i lønn?

Demonstrasjon
Foto: Aaserud, Ivar / NTB scanpix

Som konsertarrangør og som musiker oppdager man fort at lønn eller honorarstørrelse varierer mye. I faste musikerstillinger foreligger det som regel en tariffavtale som regulerer lønnsforholdene, mens frilansmusikere og firmaer formulerer sine økonomiske krav som regel etter etterspørselen eller markedsverdien.

Vanligvis vil en solist ha høyere markedsverdi enn en ensemblemusiker og får dermed høyere honorar. Artister som genererer stort billettsalg vil kunne kreve tilsvarende store beløp. Som arrangør av en konsert eller produsent av en CD, må du vurdere både den kunstneriske og økonomiske nytten av å leie inn musikere, og den markedsføringsverdien og dermed inntjening du mener den eller de representerer.

Profesjonelle utøvere som skal leve av musikkutøvelsen sin bør få mer betalt enn innleide amatørmusikere, men til gjengjeld bør man stille større krav til kvalitet. Vanligvis bør en forutsette at en innleid musiker kan spille det man er leid inn for å spille når de kommer til jobben. Skal musikeren være med på øvinger, er det kan være lurt å skille mellom lønn for øvinger og honorar for konserter. Er det først på øvingen musikeren får vite hva vedkommende skal gjøre (som ikke er uvanlig innen en del sjangrer), kan man ikke forlange at stykkene er innøvd på forhånd.

Musikernes fellesorganisasjon har utarbeidet et såkalt ”smartkort” for frilansmusikere, dvs. en oversikt over tariffer og anbefalte minstesatser. Dette gir noen indikasjoner på hvilket nivå man bør ligge på i forhold til profesjonelle utøvere som hyres til produksjonen som lønnstakere. Les mer på www.musikerorg.no

For å minske risikoen ved CD-produksjoner og konserter kan det være fordelaktig å inngå en avtale med et fast beløp og et beløp som knyttes til salg, f.eks. slik at man ved salg over et visst kvantum får et beløp pr. solgte enhet. For band og musikere som er nye på markedet er det ikke uvanlig at de er villig til å spille for døra, dvs. mot billettsalget eller en andel av det.

Husk alltid på å gjøre en tydelig avtale på om reiseutgifter, kost og losji inngår i honoraret, eller om det er kostnader som produksjonen faktureres for i tillegg.

Les mer om dette på www.skatteetaten.no