Repertoarrekkefølge

På mange måter kan musikkproduksjoner settes opp etter de samme prinsippene som gjelder for komposisjoner, der man søker etter variasjon samtidig som man søker etter en kompositorisk helhet eller konsistens, en form for progresjon eller fremdrift, og har noen nøye utvalgte høydepunkter.

Noter Brenderup
Foto: https://www.colourbox.com/

Repertoarekkefølgen er viktig for hvordan konserten oppleves som helhet. For å lage god rekkefølge må du ha oversikt over numrenes karakter. Er repertoaret eller utøverne ukjente, bør man besøke de aktuelle musikerne når de øver for å høre stykkene. Det er vanlig å arrangere en audition der alle som ønsker å delta på konserten spiller og musikerne presenterer stykkene som skal være med på konserten.

Når rekkefølgen skal bestemmes, er det flere forhold som bør tas i betraktning.

  • Man bør forsøke å unngå for lange sceneskift mellom hvert innslag. Forsøk å samle innslag som kan benytte utstyret som er plassert på scenen i grupper.
  • Forsøk å unngå for mange langvarige entreer og sortier. Det tar f.eks. tid å få på plass et kor. Derfor bør det få mer enn ett innslag når det først er kommet på scenen. Men husk at det alltid er mulig å vurdere om ikke-musiserende artister kan befinne seg på scenen mens andre musiserer.
  • Publikum er mest konsentrert i den første halvtimen av konserten. I denne perioden kan den mest krevende musikken spilles.
  • Det tar litt tid før publikum har nådd høyeste nivå av konsentrasjon så begynn gjerne med et mindre komplisert stykke.
  • Etter som konsentrasjonen avtar utover i konserten må man sette inn ulike ”forsterkere”. Tenk progresjon og høydepunkter fremstår tydeligere dersom de forberedes med innslag av litt lavere intensitet.
  • Vurder lydstyrken på innslagene. Intensitet handler gjerne om kompleksitet, rytmisk energi og lydstyrke. For mye variasjon gir en slags utmattelsesfølelse hos publikum. Valg av repertoar må tenkes i forhold til stikkord som variasjon og helhet.
  • Vurder musikkens karakter eller grunnleggende funksjon slik at man unngår at et vakkert klaverstykke fremføres umiddelbart etter et punkinnslag. Det kan være vanskelig å fremføre noe vakkert rett etter et svært humoristisk innslag. Men av og til kan kontrastene være et viktig poeng.

På mange måter kan konserter settes opp etter de samme prinsippene som gjelder for komposisjoner, der man søker etter variasjon samtidig som man søker etter en kompositorisk helhet eller konsistens, en form for progresjon eller fremdrift, og har noen nye utvalgte høydepunkter.

For eksempel vil det på en kirkekonsert være en dårlig løsning at tre pianister spiller hvert sitt lange og rolige stykke i rekkefølge. En bedre løsning er å spre stykkene utover i programmet. Hvis det er både akustiske klassiske verker og rockemusikk på programmet, er det lurt å ha det klassiske først og avslutte med rock med høyest lydstyrke.

Programdokument

Når programrekkefølgen er klar, kan programdokumentet renskrives. Et programdokument inneholder all viktig informasjon om repertoar og artister og skal danne grunnlaget for videre arbeid med regiplaner, scenografiplaner og annen planlegging knyttet til teknisk gjennomføring. Skriv inn alt på data og bruk tabell i Word, Excel eller andre dataverktøy, slik at andre aktører kan jobbe videre med sine ansvarsområder med utgangspunkt i filen.

Skal dokumentet være utgangspunkt for produksjon av prøveplaner, regiplaner og konsertprogrammet, bør man være enig om hvilket format det skal lages i slik at det enkelt kan viderebearbeides til andre formål. Excel er svært fleksibelt ved at rader, kolonner og celler enkelt kan flyttes, kopieres osv. Tabellfunksjonen i tekstbehandlingsprogrammer kan også brukes.