Hopp til innhold

Media (presse, radio, TV)

Felles for de fleste mediebedrifter, er at innholdet styres av journalister og at man ikke slipper til uten aktiv jobbing. Tydelighet og godt presenterte budskap kan sikre at pressen spiller på ditt lag i formidlingen av ditt budskap.

Media interview
Foto: Mihajlo Maricic / https://www.colourbox.com/

Pressemelding

Pressemeldingen er en tekst som sendes aviser, radio og TV, med informasjon om konserten. Pressemeldingen må være svært godt skrevet. Den må si noe om programideen, tid og sted og om musikken som skal framføres. Den bør også inneholde telefonnumre som journalister kan ringe for å få vite mer.

Det er en fordel om pressemeldingen har et journalistisk poeng. En journalist er interessert i alt som er nytt, spennende, originalt og annerledes. Journalisten er også ute etter gode og aktuelle historier.

Pressemeldingen bør sendes til redaksjonene omtrent to uker før konserten, og den må følges opp med telefoner til de ulike redaksjonene, der det gjøres avtale med kulturjournalistene om å komme på besøk på øvelsene. Journalister er travle mennesker, og det lønner seg å få tak i direktenumrene til kulturjournalistene. Det å legge igjen beskjed i resepsjonen fungerer som regel dårlig.

Hadeland Jazzforum har flere gode pressemeldinger på sin hjemmeside. Sjekk dem!

Lokale redaksjoner

Noen måneder før konserten er det lurt å kontakte lokale redaksjoner med følgende korte notis: ”Musikklinja på Stange jobber nå med en forestilling som…”. De fleste større aviser har lokalredaksjoner.

De fleste aviser har også en eller annen form for ”oppslagstavle”. I uka før konserten er det viktig å skrive til avisenes ”oppslagstavle” med en kort notis, for eksempel: ”Musikklinja på Stange vgs. oppfører i kveld Carmina Burana i Kulturhuset på Hamar.”

Disse notisene gir gratis reklame og er viktig å bruke, og kommer gjerne i tillegg til pressemeldinger og forhåndsomtaler som håndteres av avisenes hovedredaksjoner.

Pressekonferanse – forhåndsomtalen i media

Det er gunstig for salg av billetter om man får pressen interessert i konserten i god tid før den skal holdes. I tillegg til innsendte pressemeldinger bør man invitere pressen, slik at de kan få anledning til å lage sin egen journalistiske vinkling. Fatter de interesse for arrangementet på forhånd, kan det også bidra til at etteromtalen blir større. Etteromtalen danner et viktig grunnlag for den neste produksjonen som skal ”selges” til publikum.

Når journalisten kommer på øvelsen, er det viktig å ta vel imot henne eller ham. Det er lurt å ha klar en kopi av pressemeldingen, for den kan være glemt. Journalisten tar bilder, gjør intervjuer og skriver notater til en forhåndsomtale. Omtalen kommer vanligvis en dag i uka før konserten, og det kan være lurt å ha et klart ønske om hvilken dag. Det aller beste er å få avisomtale to ganger for et konsertprosjekt, én ca. to uker før konserten og én et par dager før, men det er ikke alltid like lett å få til. Bruk bekjente, hvis mulig.

Som eier av produksjonen så har vi ikke mulighet til å bestemme hva journalisten skal skrive, men en god pressemelding sikrer at journalisten ikke skriver for mye feil. Ved skolekonserter er avisene ofte de viktigste samarbeidspartnere, men av og til får man også til et innslag i lokalradio og i lokale TV-sendinger.

NB: Det er viktig å skrive opp navn og telefonnummer på journalisten, og ringe henne dagen før hun skal komme og sjekke at hun kommer! Journalister har mye å gjøre og kan glemme avtaler!