NRK Meny
Normal

Konsertproduksjonen som prosess

Konsertproduksjoner består av de samme fasene som vi finner i arbeidsformen som kalles prosjektarbeid. Denne prosessen er gjerne slik:

Concert
Foto: Pressmaster / https://www.colourbox.com/

1. Idéfase

 • Konsept/programidé
 • Hvem skal fremføre konserten?
 • Hvor skal konserten foregå?
 • Når skal den foregå?

2. Planlegging

 • Fremdriftsplan må lages og følges opp
 • Økonomiplan må lages og følges opp
 • Billettsalget må planlegges og gjennomføres
 • Markedsføringsplan må lages og gjennomføres
 • Utstyrs- og transportplan må lages og gjennomføres
 • TONO-avgift og andre rettighetsspørsmål må avklares
 • Avtaler med leverandører av lyd- og lysutstyr og annet utstyr må gjøres og følges opp
 • Regi/scenografiplan må lages (evt. lysplaner) og følges opp
 • Prøveplaner på stedet og riggeplaner må lages og følges opp
 • Transport av utøverne og evt. matservering må planlegges og følges opp/gjennomføres

3. Gjennomføring

 • Alle posisjoner under konserten må være bemannet, dvs. billettsalg, billettkontroll, garderobe, pressehåndtering, teknisk hjelp til gjennomføringen (sceneskift m.m.)
 • Konserten må gjennomføres
 • Publikum må håndteres vennlig når de går (de skal jo helst komme på neste konsert)
 • Alle lokaler som har vært i bruk må ryddes, og utstyr transporteres dit det hører hjemme

4. Etterarbeid

 • TONO-rapport leveres
 • Alle regninger betales og regnskap avsluttes
 • Deltagerne evaluerer konserten og gjennomføringen rent teknisk, med sikte på ny konsert senere