Hopp til innhold

Design av plakat, flygeblad og annonse

Disse tre PR-virkemidlene er forskjellige. Det er allikevel viktig at den visuelle designen henger sammen, og mange hensyn som gjelder for plakater gjelder også for de andre objektene.

Randi og Ronnys restaurant
Foto: Nordby, Jan / Jan Nordby, NRK

Plakaten skal kunne ses på større avstand enn de andre, flygebladet kan ha noe mer informasjon og du har muligheten til å bruke mer enn én side, mens annonsen skal synes og må være så stor som budsjettet tillater. For lokale aktører i et lokalt kulturliv er annonsens funksjon ofte å være til oppslag for publikummere som allerede har blitt oppmerksomme på at en konsert vil finne sted.

Stopp publikum!

For å få til dette, finnes noen virkemidler. Farger og symboler er viktige, og overskriften må være så stor at den kan leses på litt avstand.

Hele plakaten skal dreie seg om det poenget du har plukket ut.

 • Ta hensyn til leseren når du plukker ut poenget.
 • Overskriften til plakaten skal gjerne være en setning som kan si noe om hele poenget med plakaten.

Plakatutforming bygger på tre viktige beslutningsområder:

 • Hvilken målgruppe som skal påvirkes?
 • Hvilket budskap som skal påvirke denne målgruppen?
 • Hvordan utformes budskapet slik at det når fram til målgruppen?

Argumentasjonsrekkefølgen er ofte avgjørende på hvordan plakaten oppfattes. Argumentrekken kan presenteres på tre måter:

 • Pyramideoppbygging: De beste argumentene plasseres midt i argumentasjonsrekken. Dette er generelt den minst effektive teknikken.
 • Klimaksoppbygging: Her starter man med det antatt svakeste argumentet og avslutter med det sterkeste. Denne fungerer best dersom målgruppen kan sies å ha en viss interesse for produktet på forhånd.
 • Antiklimaksoppbygging: Her starter man selvsagt med det sterkeste argumentet og avslutter med det svakeste, omtrent som i en artikkel eller en pressemelding. Denne fungerer best dersom målgruppen ikke kjenner til eller i utgangspunktet ikke er interessert i produktet.

Plakatdesign

Sjekk plakater på Google!

Uansett om dere lager plakater eller annonser selv eller får profesjonelle designere til å lage dem, bør de kontrolleres med tanke på disse sju grunnprinsippene som gjelder for enhver komposisjon:

 • Balanse
  • Balanse er viktig for at komposisjonen/formen skal føles tilfredsstillende.
  • En form som ikke balanserer gir oss en følelse av utrygghet, og øyet vil da ofte søke ut av komposisjonen for å finne motbalanse. Vi ønsker at øyet skal trekkes inn i budskapet og finne ro til å lese.
 • Kontrast
  • Alle komposisjoner må ha kontraster for å skape liv og ikke bli kjedelige.
  • Riktig bruk av kontraster gjør det lettere å oppfatte budskapet og skille de ulike elementene fra hverandre. Riktig bruk av kontraster styrer leserens "bevegelsesretning".
 • Bevegelse
  • Øyet skal bevege seg mellom elementene.
 • Proporsjon
  • Elementene skal være av forskjellig størrelse og form.
  • Det skal ikke bare være kontrast mellom to skrifter, mellom to mengder eller mellom to avstander, men kontrastene bør også være slik at de tiltaler oss, utfordrer oss eller engasjerer oss.
 • Rytme
  • Rytme er noe vi søker og noe som engasjerer oss. I typografien er det bokstavene, ord, linjer, grupper, titler, illustrasjoner, streker, ornamenter, avstander o.l. som er rytmens elementer. Avstander, kontraster, flater og margforhold bygger seg opp til en rytme gjennom hele komposisjonen. Rytme og proporsjon er to sider av samme sak.
 • Harmoni
  • Elementene skal enten være i harmoni eller i et dynamisk samspill med hverandre.
 • Sammenheng/helhet
  • En komposisjon må være slik at den gir oss en følelse eller opplevelse av at elementene hører sammen – at vi kan snakke om én komposisjon, én form, ett budskap.

Plakatene utformes vanligvis symmetrisk eller asymmetrisk:

 • Symmetrisk (harmoni og balanse): Symmetri vil si en jevn fordeling om en loddrett midtakse. Alle elementene står plassert midt under hverandre, ordnet omkring en midtakse. (Midtstilt). Symmetrisk oppbygde sider virker ofte enkle, rolige og harmoniske, men kan også virke kjedelige.
 • Asymmetrisk (spennende/dynamisk): En asymmetrisk form er mer spennende og dynamisk for eksponenten, enn en symmetrisk form. En asymmetrisk form oppstår ved at vi fordeler tyngden til siden ulikt omkring midtaksen. Man må likevel påse at man får en god balanse.

Husk at de fleste av oss her i Norge leser fra venstre mot høyre.

Eksempel plakater Hedmarken symfoniorkester

Beskriv plakatene med utgangspunkt i de sju grunnprinsippene! Hvilken av disse plakatene er best?