Béla Bartók - komponist på folkemusikkgrunn

Etter å ha samlet og gransket folkemusikken utviklet han en personlig musikkstil og ble én av de betydeligste komponistene i det 20. århundre.

Béla Bartók using a gramophone to record folk songs sung by peasants in what is now Slovakia

Béla Bartók spiller inn folkesang i Slovakia.

Foto: Unknown - Griffiths, Paul (1978) A Concise History of Modern Music / Wikipedia

Bartók begynte som klavervirtuos og senromantisk/impresjonistisk komponist, og var også folkemusikkforsker og -samler, særlig av egen ungarsk folkemusikk, men også av musikken hos mange andre folkeslag. Det han fant på samlerferdene satte dype spor i musikken han siden skrev, men uttrykksmåten han kom frem til ligger langt fra den nasjonalromantiske bruken av folkemusikk i det 19. århundre.

I Wikipedia kan du lese denne engelskspråklige artikkelen om Béla Bartók (1881-1945).

Her kan du lytte til ett av Bartóks oftest spilte orkesterverk;

Konsert for orkester, Sz 116