Hopp til innhold

Lett å hate – undervisnings­opplegg

I serien Lett å hate møter vi Noman, som er norskpakistaner, muslim og homofil. Han vil finne ut hvorfor folk hater sånne som ham, og hvorfor han fortsatt skammer seg over den han er.

Lett å hate - key bredde - NRK TV
Foto: NRK TV

Til læreren

Dette er et undervisningsopplegg som baserer seg på serien Lett å hate. I opplegget får elevene drøfte spørsmål knyttet til identitet, øve seg på å være uenige på en god måte, og reflektere over ulike perspektiver knyttet til hat, grenser og ytringsfrihet. Oppgavene kan brukes enkeltvis, eller du kan bruke alle som del av et prosjekt over tid.

Lykke til!

Å holde noe skjult

Noman forteller om hva han tenkte og følte når han fant ut at han er homofil. 
I serien Lett å hate møter vi Noman, som er norsk-pakistaner, muslim og homofil. Han finne ut hvorfor folk hater sånne som ham, og hvorfor han fortsatt skammer seg over den han er.

Noman forteller om hva han tenkte og følte da han fant ut at han er homofil.

 • Hvordan tror du det er å holde en del av seg skjult slik Noman gjorde?
 • Hvorfor sier Noman at tenårene hans ble et dobbeltliv?
 • Noman sier han skammet seg, og han skulle ønske han kunne være 12 år igjen og ikke være skeiv. Hvorfor sier han det?

Lag et identitetskart

Lag et kart over din identitet. Skriv navnet ditt i midten, og rundt skriver du ned alle grupper og kulturer du tenker du er en del av, og hvilke verdier, meninger og roller du har. Dette trenger ingen andre enn du selv å se.

Identitetsmarkører

Kanskje noen av disse identitetsmarkørene gjelder deg?

Grafikk: NRK

Refleksjon

 • Hvilke av dine identitetsmarkører er de viktigste for deg? Velg maks 3.
 • Er det noen av dine identitetsmarkører du er stolt av? Er det noen du skammer deg over?
 • Har du opplevd å få hat på grunn av identitetsmarkørene dine? Hvordan var dette?
  • Hvis ikke: hvordan hadde det føltes om noen hatet deg på grunn av noen av dine viktigste identitetsmarkører?

Øv på å være uenige!

Hvordan snakker vi sammen når vi er uenige?

Hvordan snakker vi sammen når vi er uenige?

Hvordan skal man møte meninger man er uenig med?

Dere skal nå øve på å være uenige. Gruppen skal deles inn i uenighetspar, som skal ta motstridende roller. Velg en tematikk og finn en problemstilling innenfor denne. Dere skal nå gå inn i hver deres rolle, med helt motsatte meninger. Deres rolle skal altså være «ekstreme» i hver sin ende av problemstillingen.

Bruk gjerne noen minutter på å lese dere opp på deres mening, og finne gode argumenter for dette.

 • Nå skal dere diskutere problemstillingen, men helt uten å bruke hatefull retorikk.

Reflekter i fellesskap etter diskusjonen:

 • Hvordan ordlegge seg på en måte som får fram meningen deres, uten at det oppleves hatefullt for den andre?
 • Hva er triksene for å være uenige på en god måte?

Podkast

Gå sammen i grupper, og lag en podkast som diskuterer en av problemstillingene under. Podkasten skal vare i 5-10 minutter, og inneholde en introduksjon av problemstillingen, en drøfting der dere ser på problemstillingen fra ulike sider, og en avslutning der dere oppsummerer det dere har drøftet og, om mulig, konkluderer.

Før dere spiller inn podkasten er det viktig at dere gjør research rundt problemstillingen, og finner kilder som sier noe om det dere skal snakke om. Dere bør ha en tydelig plan for hvordan podkasten skal bygges opp, før dere begynner å spille inn.

Ytringsrom

Hvordan er klimaet for å mene noe i Norge? Hva gjør dette med samfunnet vårt?

Hvordan er klimaet for å mene noe i Norge? Hva gjør dette med samfunnet vårt?

I dag har alle tilgang til ulike plattformer der man kan ytre seg, få svar på ytringer, og også svare på andres ytringer – og alt kan skje veldig fort. Tidligere gikk alt litt saktere, og man måtte gjennom etablerte medier, som forlag og aviser, for å få uttalt sine meninger for offentligheten.

 • Diskuter: Hvordan har ytringsrommet endret seg, og hvilke konsekvenser har dette for ytringsfriheten, og for samfunnet og individene?

Hvor går grensene?

Et panel forteller om mikroaggresjoner de har møtt.

Et panel forteller om mikroaggresjoner de har møtt.

I Norge har vi ytringsfrihet. Likevel er det noen ting som er ulovlig å si. Det er heller ikke alt som anses som greit å si, mens andre ting kan defineres som unødvendig eller litt slemt å si.

 • Diskuter: Hva defineres som hatefulle ytringer i loven, og hva er strafferammen på det? Hvor går grensene mellom greit – lovlig – unødvendig – slemt – ugreit og ulovlig?

Hatefulle ytringer

Hva gjør hatmeldinger og hets med deg?

Hva gjør hatmeldinger og hets med deg?

Hatefulle ytringer og hets er ulovlig, men det skjer likevel i økende grad. Sett dere inn i lovene som omfatter hatefulle ytringer.

 • Diskuter: Hva er definisjonen på hatefulle ytringer, og hvordan straffes dette? Hvorfor tror dere noen velger å ytre seg på denne måten, og hva gjør det med de som mottar hatet?

Hva er hat?

Noman forteller om to tilfeller av terror, som begge rammet folk med samme identitet som han. Først moskeen han gikk til som barn, og så terroren mot homofile den 25. juni 2022.

Noman forteller om to tilfeller av terror, som begge rammet folk med samme identitet som han. Først moskeen han gikk til som barn, og så terroren mot homofile den 25. juni 2022.

Her fortelles det om to ekstreme situasjoner, der grupper i samfunnet har blitt angrepet. Også ytringer kan kategoriseres som hat, og Politiets sikkerhetstjeneste kan fortelle om en økende grad av hatefulle ytringer, både mot kjente profiler og mot privatpersoner.

 • Diskuter: Hvordan vil dere definere hat? Hva er det som gjør at noen føler på et så sterkt hat at de utøver vold?

Hvordan får vi mindre hat i verden?

Hva kan vi gjøre for å få mindre hat i verden?

Hva kan vi gjøre for å få mindre hat i verden?

I løpet av livet kommer alle til å møte folk de ikke er enige med, og kommer til å oppleve at folk sier ting som man ikke synes er greit. Hvordan møter man hatprat?

 • Diskuter: Gi noen eksempler på situasjoner man kan havne i, hvor noen rundt deg ytrer seg på en måte du ikke synes er riktig. Hva gjør du, og hvem tar du det opp med? Hva kan alle gjøre for at det skal bli litt mindre hat i verden?