Sønn hjemme til jul for å fikse PC, TV og pushvarsel på mobil