Hvordan ble Norges første statsbudsjett til?

Var man mer fornøyd for 200 år siden?