Ođđa koronanjuolggadusat

Ráđđehus almmuhii otne ođđa našuvnnalaš koronadoaibmabijuid ja ávžžuhusaid. Earret eará ávžžuhuvvo droššiin, buvddain ja gávpeguovddážiin geavahit njálbmesuoji. Ja dát ávžžuhusat leat fámus otná beaivvi rájes. Errengáibádusat rivdetges juovlamánu vuosttas beaivvi rájes. Váldonjuolggadussan lea, ahte jos seamma dállodoalus muhtin lea njoammuduvvon, de fertet bissut karantenas ruovttus dassážii go koronaiskkus lea negatiiva. Mánáid dáfus dát lea dušše ávžžuhus. Ja jos koronavirus njoammu dutnje, de fertet bissut erremis vihtta beaivvi, beroškeahttá leatgo ollásit boahkkuhuvvon vai it.