Ber om hjelp i eksklusjonssaken

Senterpartiets samepolitiske råd (SPR) vedtok enstemmig å be om hjelp fra partiet sentralt i eksklusjonssaken, opplyser nestleder i SPR, Nancy Porsanger Anti til NRK.

Sps samepolitiske forum i Gáisi valgkrets (Troms) krever at partiets parlamentariske leder på Sametinget, Elisabeth Erke, og sametingsråd Hans Ole Eira, ekskluderes fra partiet.

SPR er Senterpartiets øverste myndighetsorgan i samepolitiske saker. Rådet diskuterte saken onsdag kveld.

Nancy Porsanger Anti
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK