Hopp til innhold

Senterparti-topper ber om ro: – De prøver å sette munnkurv på oss, svarer Sp-leder

En pressemelding som skulle skape ro i Senterpartiet, får lokallagsleder Frank Valø i Troms til å bli enda mer kritisk til partiets folk på Sametinget.

Frank Valø

FØLER SEG IKKE ANGREPET: Frank Valø leder Senterpartiets samer i Troms.

Foto: ERIC KAMA STEINBERG / NRK

– Det føles som om de prøver å sette munnkurv på oss tillitsvalgte. Dette kan i høyeste grad betraktes som forsøk på knebling av vår ytringsfrihet, sier Valø til NRK.

Han er leder i Senterpartiets samepolitiske forum i Troms som utgjør Gáisi valgkrets.

Valø mener to av partiets sametingsrepresentanter må kastes ut av Sp fordi han mener de har brutt vedtektene. Dette skjedde i forbindelse med valget av partiets medlem til Sametingets «regjering» – sametingsrådet.

Se de viktigste tidspunktene i Senterparti-bråket nederst i artikkelen.

Tar avstand fra angrep

Mandag ettermiddag sendte parlamentarisk leder på Sametinget, Elisabeth Erke og leder av Sps samepolitiske råd, Svein Oddvar Leiros, en kort pressemelding.

– Samepolitisk råd og sametingsgruppa tar avstand fra at sametingspresidenten og Sametinget angripes, skriver de to.

Og setningen fortsetter:

« ... og utfordres til å uttale seg om interne forhold i Senterpartiet».

Leiros svarer ikke telefonen når NRK ringer. I en e-post ber NRK om svar på hvem de mener angriper sametingspresidenten og Sametinget.

Svein O. Leiros

INTERNT: Svein Oddvar Leiros.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Utover det som står i pressemeldingen, har jeg ingen kommentar, svarer Leiros.

– Men bør ikke velgere og publikum få vite hvem dere mener angriper sametingspresidenten og Sametinget, spør NRK i en ny e-post.

– Mitt mål er å prøve skape ro i saken, og slik at vi får jobbet internt med saken. Ingen slike saker løser seg i media. Så kan man kanskje godt brukt et annet ord en «angripes». Men det er helt klart ikke greit at presidenten blir trukket inni i denne saken, svarer Leiros.

I pressemeldingen skriver Leiros og Erke at de tar avstand fra at «interne forhold i Senterpartiet diskuteres i media».

– Brenner under føttene på noen

– Det må brenne under føttene til flere når de kommer med en slik uttalelse, sier Frank Valø til NRK.

Han føler seg verken truffet eller angrepet i pressemeldingen til Erke og Leiros.

– De to adresserer dette til folket som har stemt på dem. Det vil si, de mener at folket skal være tro mot samarbeidspartnerne uansett. Da er signalet fra våre sametingspolitikere at vi andre bare skal godta det de finner på, sier han til NRK.

Han mener pressemeldingen er et forsøk på å kneble ytringsfriheten til Senterpartiets medlemmer, tillitsvalgte og velgere.

– Det føles som om de prøver å sette munnkurv på oss tillitsvalgte.

– Det virker som om noen ønsker å ha en lukket prosess. Dette er noe jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg kan heller ikke se at vi har debattert noen interne forhold i media, sier Valø.

Valø sier de på en pen måte stilte spørsmål om demokratiske prosesser er fulgt i Sp i forbindelse med valget av sametingsråd.

Fastholder kravet om eksklusjon

Frank Valø sier at Senterpartiets samepolitiske forum i Troms ikke kommer til å gi seg med kravet om eksklusjon av Eira og Erke.

– Senterpartiet skal snakke slik at folket forstår. Og folket forstår ikke at det høyeste organet i Senterpartiets samepolitikk, samepolitisk råd, blir overkjørt av to enkeltpersoner i partiet. Folket forstår heller ikke hvordan Elisabeth Erke kan tillate seg å sende en e-post til sametingspresident om hvem som skal være sametingsråd, sier Valø.

Bildekollasj av sametingsråd Hans Ole Eira og sametingsrepresentant Elisabeth Erke

VANT: Elisabeth Erke og Hans Ole Eira.

Foto: MARIE LOUISE SOMBY / MARIE LOUISE SOMBY

Han sier det har vært stor enighet om prosessen Sps samepolitiske forum i Gáisi har satt i gang.

– Dette har også Svein Oddvar stilt seg bak. Jeg er også 100 prosent sikker på at han har sagt at han melder seg ut av Senterpartiet hvis Elisabeth Erke og Hans Ole Eira fortsetter i sine posisjoner, sier Valø.

NRK har forelagt uttalelsen for Svein Oddvar Leiros i en SMS, men han har ikke besvart.

Heller ikke Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen stiller til intervju.

Partiets informasjonsrådgiver Ragnar Kvale sier partiet sentralt ikke er involvert i saken.

– Partiet er selvfølgelig kjent med saken, både via media og fra enkelte i partiet, sier han.

20 ting du behøver å vite

Intern uro skaper trøbbel

Her er bråket i Senterpartiet dag for dag.

 • 13. september 2021
  Godt valgresultat

  Sp gjør et godt valg, og får inn tre representanter som er en mer enn ved valget for fire år siden. Elisabeth Erke fra Nordre valgkrets, Hans Ole Eira fra Ávjovárri valgkrets og Svein Oddvar Leiros fra Gáisi valgkrets blir partiets sametingsrepresentanter.

 • September 2021
  Starter forhandlingene

  Cecilie Hansen (bildet) leder forhandlingene på vegne av Sp. Partiet forhandler med Norske Samers Riksforbund og Flyttsamelista.

  Cecilie Hansen
  Foto: Gunnar Sætra / Sør-Varanger Avis
 • 5. oktober 2021
  Anbefaler Leiros

  Svein Oddvar Leiros (bildet) anbefales av forhandlingsutvalget som partiets medlem i sametingsrådet. Dette skjer etter intervjuer av Sps nyvalgte sametingsrepresentanter. Arbeidet ledes av Cecilie Hansen. Leiros fratrer utvalget og er ikke med i prosessen med å velge kandidater til de politiske vervene.

  Svein Leiros, daglig leder Senter for nordlige folk
  Foto: Laila Lanes / NRK
 • 7. oktober 2021
  Vil ikke ha Leiros

  Ifølge Hans Ole Eira (bildet) varsler flertallet i sametingsgruppa at de ikke er enig med forhandlingsutvalget om å foreslå Svein Oddvar Leiros. Dette skjer i forbindelse med innkalling til konstituering av Sps sametingsgruppe.

  Hans Ole Eira
  Foto: Kenneth Hætta
 • 10. oktober 2021
  Erke foreslår Eira

  Ifølge Elisabeth Erke sender hun inn forslag på Hans Ole Eira som medlem av sametingsrådet. Forslaget sender hun til forhandlingsutvalget.

 • 12. oktober 2021
  Silje Karine forteller om enighet

  Presidentkandidat Silje Karine Muotka forteller om at NSR, Sp og Flyttsamelista er blitt enige om samarbeid. – Jeg vil presentere nytt sametingsråd mandag 18.10 i konstitueringsuka, sier Muotka.

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • 12. oktober 2021
  Nancy overtar og foreslår Leiros

  Ettersom forhandlingsutvalget har anbefalt Svein Oddvar Leiros som medlem av sametingsrådet, overtar Nancy Porsanger Anti ledelsen av Senterpartiets samepolitiske råd (SPR). Dette rådet har den høyeste samepolitiske myndigheten (mellom landsmøtene). Rådet stiller seg bak anbefalingen til forhandlingsutvalget om å foreslå Svein Oddvar Leiros som medlem av sametingsrådet. Samme dag utnevnes Porsanger Anti som statssekretær for samiske saker.

  Nancy Charlotte Porsanger Anti
  Foto: Allan Klo / NRK
 • 12. oktober 2021
  Velges til parlamentarisk leder

  Elisabeth Erke (bilde) velges til parlamentarisk leder i Sp på Sametinget. SPR følger anbefalingen fra forhandlingsutvalget. SPR vedtar at Hans Ole Eira blir medlem av Samisk parlamentariske råd.

  Toril Bakken Kåven og Elisabeth Erke
  Foto: Ivan Buljo
 • 14. oktober 2021
  Erke og Eira vraker Leiros

  Sametingsgruppa på tre møtes. Først forteller Svein Oddvar Leiros om at SPR har foreslått ham som rådsmedlem. Leiros sier at det har vært en demokratisk prosess rundt valget av ham. Han har innvendinger mot at sametingsgruppa behandler dette. Så fremmer Elisabeth Erke likevel forslag på Hans Ole Eira. Leiros stemmer imot. I møtereferatet som skrives av Elisabeth Erke heter det at «sametingsgruppa kan ikke se å ha mottatt hverken referater, protokoller eller noen form for skriftlig orientering på forslag til rådsmedlem.» I referatet heter det videre «Svein Leiros forlater møtet kl 21.05 - EE prøver å ringe ham opp, men får ikke svar.»

  Bildekollasj av sametingsråd Hans Ole Eira og sametingsrepresentant Elisabeth Erke
  Foto: MARIE LOUISE SOMBY / MARIE LOUISE SOMBY
 • 14. oktober 2021
  Varsler Muotka

  Elisabeth Erke varsler påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka om avstemningen i gruppa.

 • 15. oktober 2021
  Leiros varsler Muotka

  Svein Oddvar Leiros melder i fra til Silje Karine Muotka om at han ikke lenger er kandidat til rådsmedlem. I en intern Sp-chat skriver Leiros til Hans Ole Eira: «det er presidentens privilegium å peke ut sitt råd. Men det ligger vel i kortene at hun peker på deg fra Sp, noe annet ville overrasket meg».

  Svein Leiros
  Foto: Privat
 • 18. oktober 2021
  Sametingsrådet presenteres

  Silje Karine Muotka presenterer sin nye «regjering». Hans Ole Eira er også med i dette sametingsrådet slik han var det i Aili Keskitalos siste sametingsråd fra 1. januar 2020.

  Hans Ole Eira (t.h.) ble valgt inn i sametingsrådet. Senterpartiet ønsket imidlertid en annen kandidat.
  Foto: JUNE GRØNNVOLLBJØRNBACK / NRK
 • 8. november 2021
  Ny politisk rådgiver

  Anne Toril Eriksen Balto utnevnes til politisk rådgiver for sametingsrådet. Hun representerer Senterpartiet. Eriksen Balto var også medlem av forhandlingsutvalget som anbefalte Svein Oddvar Leiros som medlem av sametingsrådet.

  Anne Toril Eriksen Balto
  Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK
 • 11. november 2021
  Avslører dramaet

  Avisa Ságat avslører dramaet i Senterpartiet.

  Sagat 11.11.2021
 • 12. november 2021
  Kritisk til presidenten

  Frank Valø (bildet) er leder i Sps samepolitiske forum i Gáisi valgkrets i Troms. Han krever eksklusjon av Erke og Eira. – Vi ser på dette som en maktovertredelse, sier Valø til NRK. Han uttrykker sterk mistillit mot de to sametingsrepresentantene.

  rundballer
  Foto: Eric Kama Steinberg / NRK
 • 16. november 2021
  Erke svarer

  For første gang kommenterer Elisabeth Erke bråket i Sp. I en redegjørelse skriver hun partiets samepolitiske råd (SPR) verken har myndighet eller hjemler til å overstyre eller instruere sametingsgruppa. Hun skriver også at det manglet informasjon, referater, tidslinje og dermed forankring. «Slikt danner ikke nødvendigvis det beste grunnlaget for tillit eller samarbeid.»

  Elisabeth Erke
  Foto: Nelly Engstöm / NRK
 • 16. november 2021
  Eira svarer

  Samme dag som Elisabeth Erke, svarer Hans Ole Eira. Han mener valget sametingsgruppa foretok av ham 14. oktober som «demokratisk». Og videre: «I mitt samepolitiske hode er dette demokrati på sitt beste, at alle skal få lov til å fremme sin mening.»

  Hans Ole Eira
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • 18. november 2021
  Krever fortsatt eksklusjon

  Frank Valø i Gáisi valgkrets fastholder kravet om eksklusjon av Erke og Eira. – Hvis det ikke blir en eksklusjon i sånne stygge saker, så har ikke Senterpartiet noe å gjøre i samepolitikken. Da kan vi bare legge ned det politiske arbeidet i Sametinget, sier Valø til NRK. Han er også sterk kritisk til måten sametingspresident Muotka foretok valget av Sps sametingsråd.

 • 18. november 2021
  Ber om at det ryddes opp

  Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at hun forholdt seg til at Svein Oddvar Leiros trakk sitt kandidatur. Da sto hun igjen med forslaget fra sametingsgruppa, og utnevnte dermed Hans Ole Eira. – Jeg forventer nå at det ryddes opp i dette hos vår samarbeidspartner, sier Muotka til NRK.

  Silje Karine Muotka
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • 18. november 2021
  Utsetter konflikten

  Sps samepolitiske råd (SPR) diskuterer medieoppslagene om bråket i Senterpartiet. Det blir ingen behandling av kravet om eksklusjon av Erke og Eira. Nancy Porsanger Anti som leder SPR under behandlingen av saken, utsetter den til onsdag 24. november.

  Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti.
  Foto: Eline Hildegard Ingeborg Bjerke / Kommunal- og moderinseringsdepartementet
 • 24. november 2021
  Ber om hjelp

  SPR møtes for å diskutere hva det skal gjøre med eksklusjonskravet. Rådet vedtar enstemmig å be om hjelp fra Senterpartiets hovedorganisasjon.

Korte nyheter

 • Fovse 600 beaivvi fuomášupmi

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos.

  Fargga 100 beaivve áigge de muhtin nuorat fuomášuhtte Fovse-ášši olu miellačájehemiiguin Norgga oaivegávpogis. Dál plánejit ođđa akšuvnnaid.

  Moadde nuora ledje njunnošis álggaheamen visot dalle guovvamánus. Oslos leat fas ráhkkaneamen Fovse-miellačájehemiide, go lávvardaga lea 600 beaivve dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošrihkkuma hárrái.

  Deaivvaimet Mihkkal Hætta Oslos, okta gii lei mielde akšuvnna álggaheamen 100 beaivve áigge.

  Gula dás maid muitala:

  Ii leat dušše Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporta masa sápmelaččat ráhkkanit Oslos. Šaddet ođđa Fovsen akšuvnnat.
 • Snøen vender tilbake – ber folk være varsom i trafikken

  Snøen har begynt å dale ned i Troms og Nordre Nordland. Det er ventet at flere centimeter med snø vil legge seg i lavlandet.

  Vegtrafikksentralen nord melder torsdag kveld at det stedvis er snødekte og glatte veibaner på både riksveier og fylkesveier i både Nordland og Troms og Finnmark.

  Meteorologens har ei klar oppfordring til folk som kjører med sommerdekk:

  – En bør være obs på kjøreforholdene i denne perioden

  Det kan komme mellom 5 til 15 centimeter med snø..

 • Lohká dáruiduhttinraportta

  Neavttár ja dálá Kvääniteatteri hálddahushoavdda Inger Birkelund lea okta gii lohká dáruiduhttinraportta maid Duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna ovdanbuktá.

  Son galgá lávdái bearjadaga. Birkelund lohká iežas sámi ja kvena sogalaš, danin lea dáruiduhttinraporta sutnje hui dehálaš.

  Sus gal leat vuordámušat eiseválddiide dán hárrái, vuordá doaimma čuovvoluvvot.

  Dás gulat go muitala dan birra.

  Kvääniteatteri halddahushoavda okta 100 olbmos gii galgga lohkat dáruiduhttinraporta.