Hopp til innhold

150 milliarder kroner i erstatning til kanadiske urfolk

Kanadiske myndigheter og Assembly of First Nations har denne uka blitt enige om erstatningsutbetalinger til enkeltmennesker og familier som ble rammet av kandadiske myndigheters assimilieringspolitikk.

Erstatningsutbetalingene beløper seg til rundt 150 milliarder kroner.

Offentlig data viser at over 50 prosent av barn i kanadiske fosterhjem og barneverninstitusjoner var urfolk. Urfolksbarn utgjør kun 7,7 prosent av antall barn i landet, skriver AlJazeera.

De siste årene er det avdekket store overgrep mot barn av urfolk, utført i regi av skoler og barnevernsinstitusjoner på oppdrag av kanadiske myndigheter.